RECOMMENDATIONS

Recommendations
Alfalfa Application Header

Alfalfa (For Seed)

  1. 2 gal LS624 + 1 Quart Micro Max + 1 Pint Boron + 1 Pint Zinc
  2. 3 gal LS624 + 1 Pint Copper + 1 Pint Boron + 2 gal KS178c or KS2075